Er du en suksess?

De fleste av oss er dessverre veldig kritiske til oss selv. Og fordi det er så altfor lett å sammenligne seg med andre er det også veldig lett å føle at man ikke henger helt med i enkeltes imponerende svinger.

Denne videoen er basert på et sosialt eksperiment der deltagerne blir bedt om å rangere sin personlige suksess på en skala fra 1 til 10.

Ingen gir seg selv en perfekt score.

Det gjør derimot folk som står dem nær. I andres øyne er samtlige av deltagerne langt mer suksessfylte enn de er i egne.

Se. Den er fin:

Hvilken karakter ville jeg gitt meg selv for noen år siden?

3?

2?

1?

Kanskje ville jeg spurt om det var lov å si NULL?

Selv på et tidspunkt da alt var håpløst, da jeg følte meg verdiløs, vet jeg at de rundt meg aldri ville sagt:
”Kristine? Suksess? Ha! Er det lov å si NULL?”

De så det jeg selv ikke var i stand til på den tiden:

En person som hadde det vanskelig, men likevel gjorde så godt hun kunne, som ikke ga opp. Og det, å jobbe hardt med seg selv er absolutt en form for personlig suksess.

Det er fint at andre ser oss litt mer nyansert. Men enda viktigere er det at vi ser oss selv uten å dømme eller sammenligne oss med andre.

Dersom du føler at du ikke måler opp til egen eller en generell standard har jeg et supertips:

REDEFINER SUKSESS.

Hva betyr det å være vellykket for deg?

Innebærer det et såkalt perfekt liv inkludert en perfekt kropp og en perfekt karriere og en perfekt familie er man nesten dømt til å ende på den lavere delen av skalaen.

Men dersom det handler om å sette pris på hverdagen, fylle tiden sin med mennesker, prosjekter og interesser som gir påfyll er det lettere å sette pris på seg selv og livet man lever.

Utad har ikke situasjonen min endret seg de siste årene. Jeg mangler fremdeles det jeg tidligere så på som nødvendige milepæler for å være en suksess: Utdannelse. Barn. Karriere. Veltrent kropp. Muligheten til å si: ”Her går det i ett med viktige møter og store selskaper og masse parties, du” dersom noen spurte: ”Hvordan har du det?”

Betyr det at jeg fremdeles, basert på min gamle suksesstandard – sterkt influert av media – fremdeles ser på meg selv som en 3?

2?

1?

NEI. Heldigvis kunne jeg ikke gitt mer F*** i den definisjonen.

Suksess for meg handler ikke lenger om hvor mye jeg har prestert, i hvilken grad jeg kan krysse av bokser på hva man ”bør”/”skal”/”må” oppnå innen en viss alder – men om hvordan jeg har det.

Fordi jeg har skapt et liv, en hverdag, JEG – uavhengig av disse konstruerte og fiktive milepælene – liker, ofte til og med elsker, må jeg kalle meg selv en suksess.

Og derfor ville jeg jeg gitt MEG SELV en høy karakter.


Til slutt:
Hva synes du om videoen?

Og hva er din definisjon på suksess?

Hvilken karakter ville du gitt deg selv?