Litt nødvendig sunn fornuft

Endelig litt SUNN FORNUFT når det kommer til hva man deler på internett.

Kvinneguiden.no, United Influencers, Finn Skårderud, Bonnier Media og Aller Media har sammen utarbeidet retninglinjer for blogging:

"Vårt formål er å bevisstgjøre digitale opinionsledere på deres rolle og påvirkningskraft på unge jenter når det kommer til kroppsbilde og idealer. Vi står sammen i kampen mot spiseforstyrrelser."

Vi har selv ansvar for hva vi velger å lese. Og ingen tjener på å pakkes inn i masse bomull og beskyttes for alt som potensielt kan være et skadelig eller triggende sammenligningsgrunnlag.

SAMTIDIG er det skremmende hvor mange som lider som konsekvens av et overdrevent fokus på "sunnhet" og "helse" - definert av noen uten relevant bakgrunn, ofte utelukkende basert på egen erfaring (igjen basert på trender som endrer seg osv.)

Basert på hva som nå deles er det tydelig at noen retningslinjer kan gjøre det nettopp litt sunnere å ferdes i bloggverdenen.

Personlig er jeg - som alle andre - pro ytringsfrihet. Men jeg lurer ofte på hva som egentlig er poenget med å dele detaljer om plastiske operasjoner, vise daglige bilder av pulsklokker, skrive stygge ting om bananer, eller fortelle verden hvor mange gram karbohydrater man "tillater" seg per døgn?

Mange vil nok inspirere.

Men hvem?

Og til hva?

Her er retningslinjene utarbeidet av Sunn Fornuft (hentet herfra.)

1.      Unngå å skrive hvor mye du veier, BMI, kaloriinntak, midjemål, armmål og liknende tall. Husk at du har unge lesere som sammenlikner seg med deg.

2.      Unngå å være for bastant når du skriver om positive eller negative sider ved en enkelt matvare eller en livsstil. Husk at du skriver fra egen erfaring og ikke er fagperson. Det som er bra for deg er ikke nødvendigvis bra for alle andre.   

3.      Bilderedigeringsprogram kan være fint for å justere lys, farger og utsnitt, men unngå å endre kroppsstørrelse eller fasong.

4.      Del gjerne mat og treningsinspirasjon, men vær flink til å understreke hvem det er ment for, at ikke alle løper like fort, veier like mye eller i det hele tatt trenger å endre noe. Husk at du ikke har noe kontroll på hvem som leser det du poster på nett. Selv om du har en kjernegruppe faste lesere som kommenterer har du også lesere som er yngre og eldre, friskere og sykere.

5.      Fokuser heller på treningsgleden fremfor hvor langt du selv løper og hvor mange repetisjoner du tar. Husk at du ikke trenger å skrive om hver eneste gang du selv trener for å dele treningsinspirasjon. Poster du et treningsopplegg, så presiser hvem det er laget for, og hvem det ikke er laget for.

6.      Når du skriver om mat, ta gjerne bilde av matlagingen, bordet eller hele retten, men vær bevisst om du poster bilder som viser størrelsen på din egen porsjon. Vis særlig omtanke om din egen porsjon er liten. Presiser gjerne at du for eksempel forsynte deg flere ganger.

7.      Skriv gjerne om klær, men unngå å skrive hvilken klesstørrelse du bruker. Husk at leserne ikke kjenner deg i virkeligheten, og bare gjetter på om deres kropper faktisk er like. Får du spørsmål om størrelsen du bruker i et plagg, svar heller på om du opplever at plagget er lite, stort eller normalt i størrelsen.

8.      Vær bevisst på den totale mengden bilder du legger ut der kropp er i fokus. Kropp i biniki er naturlig på en strand, men tenk på omfanget i andre settinger. Vis gjerne hva som er bak fasaden i blant og post realistiske bilder av deg selv.

9.      Vær varsom om du deler informasjon om dine egne kosmetiske inngrep. Sett deg inn i hva loven sier om markedsføring av slike inngrep. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-markedsforing-av-kosmetiske/id92501/

10.  Hvis du blir kontaktet av lesere som forteller at de er syke eller har det vanskelig, send dem videre til fagpersoner. Mental Helse har en gratis, døgnåpen hjelpetelefon for mennesker som trenger noen å snakke med. Telefonnummer:  116 123 De som synes det er vanskelig å snakke med noen kan få skriftlig hjelp på Mental Helses nett-tjeneste sidetmedord.no

 Rett før det smalt...

Rett før det smalt...

Min innboks er full av bevis på at mange vil tjene på at disse retninglinjene følges.

Avslutter med dette veldig passende sitatet av Jorunn Sundgot-Borgen:

"Jeg er helt sikker på at det kommer en boom av ungdom med et negativt kroppsbilde og forstyrret spiseatferd på grunn av bloggerne."